Istoric


Înfiinţată în 1978, pentru a răspunde nevoii de educaţie a copiilor de vârstă preşcolară dintr- un cartier nou al municipiului Râmnicu Sărat – ZONA POD, unitatea a funcţionat cu numele de GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 8, într- o clădire naţionalizată. Echipa de cadre didactice a unităţii a fost constituită din educatoare detaşate din unităţi preşcolare din oraş şi din commune limitrofe Râmnicului.

în 1981, în urma concursului de competenţă profesională, se formează prima echipă profesională de titulari, alcătuită din educatoarele Nina Beldie şi TrandafiraTărniceriu. Cel de-al treilea post al unităţii va fi ocupat prin repartiţie de Lucia Plăiaşu.

Începând cu 1981, director al unităţii este prof. înv. preşcolar Nina Beldie, în anul 2000, Grădiniţa Nr. 8 a primit titlul de „ Unitate Reprezentativă”.

 Anul 2006 a marcat două evenimente importante: în urma retrocedării clădirii, a fost construit noul local al grădiniţei, iar aceasta a primit, în urma demersurilor, denumirea de GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „ ORIZONT”.

Reorganizarea anuală a reţelei şcolare la nivel de localitate, a determinat modificări de esenţă în viaţa unităţii noastre:

• începând cu anul 2006, au fost arondate „ Orizontului” ca structuri, alte două unităţi preşcolare: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 ŞI GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.9-Decizia ISJ Nr. 457/01.08.2006;

• din septembrie 2012, GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „ ORIZONT” a devenit structură a Şcolii „ Vasile Cristoforeanu”

( Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat nr. 13 din 31.01.2012);

• începând cu anul şcolar 2013-2014, unitatea de învăţământ a redobândit personalitatea juridică şi titulatura de GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ” ORIZONT”, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat Nr. 6 din 31.01.2013 , încluzând în structura sa:

GPN NR. 5- str. 22 Decembrie Nr. 39 – GPN NR. 9- fără local;

• în urmare organizării reţelei şcolare, conform Hotărârii Consiliului Local Rm Sărat nr.5 din 30.01.2014, începând cu data de 01 .09.2014, a fost inclusă în unitatea noastră grupa aplicantă a alternativei educaţionale Planul Jena, condusă de educatoarea Fefceac Maria, din cadrul Grădiniţei ” Căsuţa Veseliei”( fostă structură a GPP” Lumea Copilăriei”), având sediul în str. Fraternităţii Nr.50 A;

• Datorită faptului că nu s-a demarat construcţia localului pentru grupele de program prelungit unitatea revine la denumirea de program normal începând cu anul şcolar 2015-2016.

• Datorită reorganizării reţelei şcolare GPN.Nr.9 a fost preluată ca structură de Şcoala Gimnazială Nr. 6.